Return

KCUA EXHIBITIONS

Kyoto City University of Arts Faculty Exhibition

Artists:
IHAYA Akiyoshi, IWAKURA Hisashi, USAMI Keiji, UEMURA Atsushi, KINOSHITA Akira, KURODA Fukiko, KOUMOTO Akira, KOYAMA Kihei, SANO Ken, SHINKAI Osamu, SUZUKI Yoshiko, NAKAI Teiji, NAKANO Mitsuo, NAKAMURA Ryuichi, FUJISAKI Makoto, MAIHARA Katsunori, MIURA Kageo, MUKAI Masaya, MOCHIZUKI Shigenobu, MORINO Taimei, MORIMOTO Iwao, YANAGIHARA Mutsuo, YAMAZAKI Takao, YAMAZAKI Shu, YAMAZOE Koji, WATANABE Junzo

  • MORE
Venue
Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA
Rooms
@KCUA 1
Dates
2011.3.5 Sat.2022.3.27 Sun.
Organized by
Kyoto City University of Arts
Kyoto City University of Arts Alumni Association
Contact

Kyoto City University of Arts Art Gallery
Phone: +81-(0)75-585-2010
Please send your inquiry from the form.