Return

KCUA EXHIBITIONS

Kyoto City University of Arts Faculty Exhibition 1950’s

Art after the war

Kyoto City University of Arts Faculty Exhibition

Artists:
YAMAMOTO Tomokatsu
HAMADA Shoji
OONO Mikihiko
ABE Yoshio
SHIRO Ryoji
YANAGIHARA Ryohei
HIRATA Yorikazu
UCHIDA Hiroshi
UEMURA Atsushi
KAKEDA Makoto
YAMADA Masago
OOSHIMA Yaeko
INOUE Heihachiro
NAKATANI Kenzou
HAYASHI Gou
EGUCHI Akira
NISHI Makoto
MIYAKE Gogh
NAKAJIMA Chie
TAKEUCHI Yoshio

  • MORE
Venue
Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA
Rooms
@KCUA 1
Dates
2013.3.16 Sat.2013.3.31 Sun.
Contact

Kyoto City University of Arts Art Gallery
Phone: +81-(0)75-585-2010
Please send your inquiry from the form.

Installation Views