Return

KCUA EXHIBITIONS

Kyoto City University of Arts Faculty Exhibition 1960’s

Presage

Artists: KOBAYASHI Kazuo, OKADA Kazuya, MAIHARA Katunori, YOSHIDA Takeo, SARAGAI Minoru, KOSHIDA Hideki, KOJIRI Takako, WAKABAYASHI Tomohisa, MIYAMURA Masaru, MATSUTANI Shojyun, YAMAMOTO Atsuko, HAMADA Kazuyo, OKAZAKI Hideki, TSUJI Hiroshi, WATANABE Nobuyoshi, KITAHARA Shoichi, UCHIYAMA Masayoshi

  • MORE
Venue
Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA
Rooms
@KCUA 1
Period
14 days
(2014.2.22 Sat.2014.3.9 Sun.)
Organized by
Kyoto City University of Arts
Kyoto City University of Arts Alumni Association
Contact

Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA
Phone: +81-(0)75-253-1509
Please send your inquiry from the form.

Installation Views