Return

KCUA EXHIBITIONS

Kyoto City University of Arts Retirement Exhibition

Stargazers – Takao Fujiwara and Others

Exhibition commemorating the retirement of KCUA’s Astrophysics professor Takao Fujiwara.

Participants and collaborators

Yo Akiyama, Yoshiko Deguchi, Michiko Fukaya, Noriyasu Fukushima, Makoto Gomyo, Naoto Hasegawa, Nobuko Hiroi, Akihiko Inoue, Ai Kawano, Tokuro Kojima, Susumu Koshimizu, Yumu Kumada, Natsuki Maeda, Shiro Matsui, Yoshiki Matsuo, Chihiro Murata, Kodai Nakahara, Katsushige Nakahashi, Akira Nihei, Hitoshi Nomura, Chika Ohgi, Mieko Osato, Ayumi Shigematsu, Miho Tanaka, Ken Tanimoto, Akihisa Tatsumi, Midori Terashima, Masayuki Towata

Special collaborator

Mieko Shiomi

  • MORE
Artists
Takao Fujiwara
Venue
Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA
Rooms
@KCUA 1, 2
Period
14 days
(2018.3.10 Sat.2018.3.25 Sun.)
Organized by
Kyoto City University of Arts
Contact

Artist Profiles

Installation Views

Events

Events

All events in Japanese only.

March 10 (Sat.)

4 PM
Opening and gallery talk

 

March 11 (Sun.)

2 PM  Lecture_1 (2F Laboratory)
Lecture by Takao Fujiwara

3 PM  Event_1 (2F Laboratory)
Workshop by Noriyasu Fukushima
Instructor: Noriyasu Fukushima (Sculptor/Professor Emeritus, Kyoto City University of Arts)

 

March 17 (Sat.)

11:45 AM  Event_2 (2F Laboratory, etc.)
Event by Natsuki Maeda and Miho Tanaka

2 PM  Dialogue_1 (1F Exhibition space)
Takao Fujiwara and members of “Okuyuki no kankaku” and “Artistic Approaches to Space”

 

March 18 (Sun.)

2 PM  Lecture_2 (2F Laboratory, etc.)
Takao Fujiwara “On Astrophotography”

3:30 PM  Event_3 (2F Laboratory, etc.)
Natsuki Maeda, Miho Tanaka, and Mieko Osato “Space Radio Station”

 

March 24 (Sat.)

2 PM  Lecture_3
Takao Fujiwara “Final Lecture: Astrophysics and Art”

 

March 25 (Sun.)

2 PM
Takao Fujiwara and participating artists “Q&A”

3:30 PM  (2F Laboratory, etc.)
Natsuki Maeda, Miho Tanaka, and Mieko Osato “Space Radio Station”

  • MORE